Systasis № 1 (2002)

СОДРЖИНА:

СТАТИИ

Весна Димовска–Јањатова: Синтаксички јазични средства за актуелизација на иронија [pdf]

Весна Томовска: Константата како елемент во обликувачкиот јазик на античката хеленска книжевност [pdf]

Маргарита Бузалковска–Алексова: Вовед или увод? [pdf]

Марија Чичева–Алексиќ: Семантичките компоненти на μετάνοια како христијански термин [pdf]

Светлана Кочовска: Иронијата во Втората Филипика на Кикерон [pdf]

Митко Чешларов: Класичните јазици во гимназиското образование [pdf]

БЕЛЕШКИ

Маргарита Бузалковска–Алексова: Најоптимален? [pdf]

КРИТИКА

Две книги за појавата на писмото (Елена Џукеска) [pdf]

Приказ на учебниците: Liber Latinus I (Весна Димовска, Маргарита Бузалковска–Алексова, Митко Чешларов, Елена Џукеска. Алби, 2002.) и Liber Latinus II (Весна Димовска и Митко Чешларов. Алби, 2002.) (Весна Томовска) [pdf]

ПРЕВОДИ

Диоген Лаертиј, „Животите и мислењата на славните философи“, книга IX, глава II: Од животот и мислите на Хераклит (Ема Андоновска, Елена Весова) [pdf]

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com