Systasis 39 (2021)

TABLE OF CONTENTS

PAPERS

Margarita Buzalkovska-Aleksova

Memories of Acad. Mihail D. Petruševski (on the occasion of 110th anniversary of his birth)(1-6)

adobe acrobat pdf file 512 pdf

Elena Džukeska

Heritage Education in North Macedonia and Classics: The Missing Link(7-21)

Although heritage plays important role in human development it faces challenges and threats. It is well known that one of the basic reasons for damage of heritage is the lack of heritage awareness and this on the other hand is closely related to the lack of appropriate education in schools. The aim of this paper is to make an overview of the heritage education at primary and secondary schools in North Macedonia and discuss the role of classics as the missing link in fostering cultural and heritage awareness, and in particular the role of epigraphy not only as a tool for learning Latin or Greek, but also for introducing students at an early age to the value of cultural heritage and its preservation.

adobe acrobat pdf file 512 pdf

TRANSLATIONS

Даниела Тошева

Јустинијан, Новела 14 „Против подведувањето и проституцијата“(22-32)

Новелата 14 на царот Јустинијан нè запознава со една ноторна појава во византиското општество, која е актуелна и денес, а имено трговијата со луѓе. Новелата е насловена „Против подведувањето“, но во суштина го осудува како безбожно принудното проституи¬рање на малолетни девојки и на женски деца. Како што наведува законодавецот, подведувачите со измама ги врбувале сиромашните девојки и деца во провинциите, лажејќи ги дека ќе им обезбедат храна, облека и живеалиште, за потоа да ги принудат со договори да им служат за проституирање. Поради договорите, никој не можел да ги оттргне од оваа професија, па оттука царот ги прогла¬сува за ништовни, исто како и гаранциите што биле принудени да ги даваат. Овој текст претставува придонес за проучување на жен¬ската историја, но и увид во законодавството на христијанските цареви.

adobe acrobat pdf file 512 pdf

BOOK REVIEWS

Весна Томовска

Лукиј Анај Сенека, Медеја, препев од латински јазик и белешки Светлана Кочовска-Стевовиќ, поговор Даниела Тошева, Или-Или, Скопје 2021. Стр. 97. ISBN 978-608-261-073-3(33-37)

adobe acrobat pdf file 512 pdf

Моника Силјановска

Еврипид, Децата на Херакле, превод и препев од старогрчки Валериј Софрониевски, Три, Скопје, 2021. Стр. 84. ISBN 9786082307657(38-40)

adobe acrobat pdf file 512 pdf

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com